93 467 19 70
Select Page

Dret d’informació

Els informem que les dades que ens facilitin en els formularis que trobaran a la web i els que ens enviïn a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporats, tal com ens els cedeixin, a un fitxer de nom BDGALUTX.CORP inscrit en el Registre de Fitxers Privats de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. LUTX Corporació SL és la responsable d’aquest fitxer.
Utilitzarem les seves dades per a la prestació dels serveis que ens sol·licitin i per enviar-los informació sobre els nostres productes i serveis a través del correu electrònic o adreça postal.

Els recordem que tenen dret de consulta, accés, exclusió, cancel·lació, rectificació i oposició en els termes previstos en l’ordenament i en especial a la LOPD i en la LSSI.

Per exercitar aquests drets poden dirigir-se a:

Consentiment de l’usuari

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó “ACCEPTAR” que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o ens envia un correu electrònic. Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes de tipus tècnic i estructural per a preservar la integritat i seguretat de la informació personal aportada.

Seguretat

Els fem saber que el fitxer abans esmentat disposa d’un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de dades de Caràcter Personal (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 14/12/1999).

LUTX CORPORACIÓ, SL es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:

  • 1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de LUTX CORPORACIÓ, SL
  • 2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’empresa oa tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
  • 3. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • 4. Utilitzar el contingut amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
  • 5. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de LUTX CORPORACIÓ, S.L. o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
  • 6. L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i / o dels Continguts.

LUTX CORPORACIÓ, S.L. exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se.

Consell de Cent, 357 2ª Planta – 08007 Barcelona

avís legal     política de cookies